Sång till tröst

När livet drabbar oss på sätt vi inte vill och när saker händer som vi inte råder över, ja i alla livets skiften är det gott att veta att Gud är trofast. 

Älskar denna sång:

Gud är trofast! Så ljöd sången
bland Guds folk i forna dar.
Samma sång från tid förgången
tonar ännu lika klar.
Han som förr sitt folk välsignat
är för oss densamme än.
Gud är trofast, Gud är trofast!
Sjung det om och om igen!

Gud är trofast! Skriv de orden
över varje nyfödd dag,
hur än allt sig ter på jorden,
om du själv är hjälplös, svag.
Gud är trofast! Ja, det räcker
ända in i himmelen.
Gud är trofast, Gud är trofast!
Sjung det om och om igen!

Som han var, förblir och är han, 
lika trofast år från år.
Både dig och bördan bär han,
tills du evigt bärgad står.
Då skall sången åter tona
om hans nåd och trofasthet.
Gud är trofast, Gud är trofast!
Sjung de i all evighet!


RSS 2.0